Wat is het verschil tussen Chinezen en Indiërs?


Antwoord 1:

India en China worden gescheiden door het Himalayagebergte en het Tibetaanse plateau, daarom is het contact tussen de twee culturen door de eeuwen heen vrij beperkt geweest.

Dat gezegd hebbende, sinds de 19e eeuw kwamen zowel India als China onder toenemende invloed van het Westen. Ik zou een aanzienlijk deel van het verschil in houding tussen Indiërs en Chinezen in de VS toeschrijven aan hun ervaringen met kolonisatie.

India kende een veel langere tijd en op een veel grotere schaal dan China. Daarom is de erfenis van Europese, vooral Britse invloed veel sterker in India. Zozeer zelfs dat een Europese taal, het Engels, nu de literaire taal van de Indiase elite is geworden en de officiële taal van de Indiase regering en rechterlijke macht is. De Indiase elite heeft ook een veel langere geschiedenis in het werken bij regeringen en bedrijven die zijn opgericht door Europeanen.

Ik voel dat deze factoren het voor Indiërs veel gemakkelijker maken om zich aan te passen aan het Amerikaanse / Britse / Australische leven, zonder volledig in deze samenlevingen te hoeven opgaan. Ze verklaren ook de hogere kans om elite-indianen aan het roer van Amerikaanse / Europese bedrijven te vinden.

Aan de andere kant maakte deze voorkeur voor banen bij de overheid en in de dienstensector, die zich onder kolonisatie ontwikkelde, de Indiase elite veel minder ondernemend dan de Chinese elite. Daarom vinden we een veel groter aantal succesvolle Chinese ondernemers in de VS en in Zuidoost-Azië.