Wat is het verschil tussen hypernym, synoniem en antoniem?


Antwoord 1:

Hypernym betekent een woord met een brede / algemene betekenis waar meer specifieke woorden onder vallen. Kleur is bijvoorbeeld een hypernym van rood.

Synoniem betekent een woord of zin die exact / bijna hetzelfde betekent als een ander woord of zin in dezelfde taal. Sluiten is bijvoorbeeld een synoniem van sluiten.

Antoniem betekent een woord dat tegengesteld is aan een ander. Slecht is bijvoorbeeld het antoniem van goed.