Wat is het verschil tussen een wetenschapper, een ingenieur en een filosoof? Geef voorbeelden.


Antwoord 1:

Overweeg een spectrum. Links heb je een filosoof, rechts een ingenieur. Ergens tussen hen (waarschijnlijk dichter bij de ingenieur) zitten de fysici. Links mensen geven er niet om hoe 'dicht bij de markt' hun werk is, terwijl rechts het voor mensen belangrijk is dat hun werk invloed heeft op hoe de wereld er op korte termijn uitziet. Aan de linkerkant hebben ze de neiging om zeer ambitieuze vragen te stellen die soms twijfelachtig lijken om ooit een definitief antwoord te hebben. Aan de rechterkant stellen ze vragen die met wiskunde kunnen worden beantwoord en experimenteren met een hoge mate van zekerheid. Ik zeg niet dat filosofie geen praktische toepassingen heeft, maar ik zeg eerder dat wanneer ik denk dat de filosoof niet zozeer bezorgd is over de praktische toepassingen, terwijl een ingenieur zich bijna alleen zorgen maakt over de toepassingen.