hoe je geluk zegt in het Latijn


Antwoord 1:

Bonam fortunam!

Ze gebruikten wat de "accusatief van uitroepteken" wordt genoemd om wensen over te brengen in de vorm van zelfstandige naamwoorden (voeg een werkwoord toe en het wordt uitdagender).

In het Engels zijn we de accusatief kwijtgeraakt, behalve in de woorden: ik, hem, haar, wij, zij en de bijna ter ziele gegane wie, evenals het archaïsche woord u.

Hoop dat dat helpt!


Antwoord 2:

Utinam fortuna!


Antwoord 3:

Er is een bekend Latijns gezegde: "fortuna audaces iuvat" = "fortuin is voorstander van de vetgedrukte". Dus ik kan me voorstellen: "Fortuna te iuvet!" = moge het geluk u begunstigen!


Antwoord 4:

De Romeinen gebruikten "Res secundae", wat zoiets betekent als "tweede dingen". Het is een idiomatische uitdrukking voor 'welvaart', 'succes'.


Antwoord 5:

Benediximus is het woord dat in het Latijn voor geluk wordt gebruikt.


Antwoord 6:
Benediximus

Antwoord 7:

bona fortuna


Antwoord 8:

Bona fortuna.