Hoe beschrijf je het verschil tussen levende dingen en niet-levende dingen voor kinderen?


Antwoord 1:

Biotische of levende dingen zijn 1) gemaakt van cellen; 2) reproduceren; 3) uitwisseling met hun omgeving; 4) energie produceren en gebruiken. Als niet aan ALLE kenmerken wordt voldaan, wordt het ding als abiotisch of niet-levend beschouwd. Zelfs jonge kinderen zijn gefascineerd om de cellen in een plantenblad te zien, en geen cellen in een plastic blad.